فهرست

در این نشست که با حضور آقای دکتر رجب نیا معاون محترم تحقیقات و فناوری، خانم دکتر میرابی رئیس اطلاع رسانی پزشکی و خانم دهقان رئیس کتابخانه مرکزی به همراه کتابداران برگزار شد، از کتابخانه برتر دانشگاهی و بیمارستانی تقدیر به عمل آمد.