فهرست

بروشور راهنمای خدمات کتابخانه (HTML)

          بروشور راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه به صورت (HTML)    

                                                                         

           آشنایی با کتابخانه دانشکده طب ایرانی بابل 

                            

                                             

 

تاریخچه کتابخانه طب ایرانی

این کتابخانه شامل کتاب های تخصصی طب سنتی و مکمل می باشد . تاریخچه ی تأسیس این کتابخانه به سال 1386 بر می گردد که

با همت رئیس و قائم مقام وقت در دانشگاه علوم پزشکی بابل 500 جلد کتاب اختصاصی طب سنتی تهیه شد. اتاقی در دانشکده پزشکی

به  مساحت 40  متر مربع به این منظور اختصاص یافت و پس از آن  به تدریج کتاب  های بیشتری خریداری شد و از نهاد های مرتبط

هدایایی پس از تأسیس دانشکده طب سنتی ایرانی در بابل این کتابخانه به محل دانشکده منتقل شد هم اکنون این کتابخانه با داشتن

1677 کتاب مرتبط با طب سنتی و مکمل یکی از کامل ترین مجموعه های کتب تخصصی در این زمینه می باشد.

 

                                                 

 

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير می‏ باشند:

 

 

مورد اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه و منابع کتابخانه

1-دانشجويان              ُ2-کارکنان                 3-اساتید

 

مورد دوم:شرایط امانت کتاب

1- تعداد کتاب های امانتی به دانشجویان 3 عنوان و به مدت 15 روز است و برای یکبار به مدت 5 روز قابل تمدید خواهد بود.

2- سایر دانشجویان متقاضی می توانند طبق شرایط موجود حداکثر 1 عنوان را به مدت 10 روز امانت بگیرند.

3-دانشجویانی که بیش از 3 عنوان در دست دارند کتاب به صورت امانتی نمی توانند بگیرند و فقط به صورت مطالعه در سالن

   کتابخانه می توانند استفاده کنند.

4-مطابق با مقررات مربوط به جریمه دیر کرد به کتابها تعلق می گیرد.

5-در صورتی که کتابی متقاضی دیگری نداشته باشد، امکان تمدید آن وجود دارد (از طریق وب، حضوری یا تلفنی)

6-برای بازگشت کتابها نیازی به حضور خود شخص نیست ولی برای امانت گرفتن حضور شخص الزامی است.

7-کتابهای درسی و پر مراجعه در صورتیکه تنها یک نسخه در کتابخانه باشد امانت داده نمی شوند.

 

مورد سوم: جریمه دیرکرد

1- برای هر جلد کتاب در هر روز تأخیر 500 ریال

2- در صورتیکه کتاب در امانت، متقاضیان دیگری داشته باشد به ازای هر روز تأخیر 1000 ریال

تبصره 1: امانت دوباره کتاب به اعضاء متخلف منوط به پرداخت مبلغ جریمه دیرکرد است.

تبصره 2: عواید حاصل از جریمه ها به حساب پژوهشگاه واریز می گردد.

تبصره 3: در صورت تکرار در تخلف، با تصمیم رئیس کتابخانه، عضویت فرد می تواند به حالت تعلیق در آید.

تبصره 4: اگر فردی منبعی را بدون اطلاع کتابدار مسئول از کتابخانه خارج کند به مسئولان ذیربط در پژوهشگاه معرفی خواهد

شد.

 

مورد چهارم: جبران خسارت کتابهای آسیب دیده یا گم شده

جبران خسارت کتاب های گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و او موظف است ظرف یک ماه نسبت به

تهیه منبع گم کرده اقدام کند، در صورت نبود کتاب مورد نظر، عضو متخلف باید بهای آن را طبق نظر رئیس کتابخانه بپردازد.

تبصره 1: تا زمان جبران خسارت، کتابهای جدید به فرد خاطی امانت داده نمی شود.

تبصره 2: جبران خسارت از طریق ارائه زیراکس یا کپی از اصل کتاب قابل قبول نیست.

 

مورد پنجم: تسویه حساب

اعضاء هیئت علمی و کارکنان پژوهشگاه ، هنگام بازنشستگی یا پایان قرارداد موظف به تسویه حساب با کتابخانه هستند و باید

تمامی منابعی را که به امانت برده اند، به کتابخانه برگردانند.

دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی برای تسویه حساب، ضمن ارائه یک نسخه از پایان نامه خود به همراه فایل الکترونیکی کامل

آن موظف به باز گرداندن کلیه منابع به امانت گرفته هستند.

 

مورد ششم: رعايت نظم در سالن مطالعه

1- رعايت سکوت و نظم الزامی می باشد.

2- مطالعه باید بصورت انفرادی انجام پذیرد.

3- خوردن، آشاميدن (در حد غیرمعمول) و استعمال دخانيات در سالن مطالعه ممنوع میباشد.

4- مطالعه در حين قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع می‌باشد.

5- لوازم سالن مطالعه را به هيچ ‏وجه نمي‏ توان از يک طرف به طرف ديگر آن انتقال داد.

6- استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع می باشد.

7- رزرو جا برای دیگران ممنوع می باشد.

8- رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامی است.

تبصره: هرگاه فردی بدون رعايت مقررات مربوط به کتابخانه و سالن مطالعه، اقدام به خارج نمودن کتاب، پایان ‏نامه و ... نماید

          و یا به صورت عمد به سالن مطالعه و کتابخانه آسیب برساند، به عنوان متخلف شناخته شده و به مدت یک ترم تحصیلی از

           استفاده از کتابخانه و سالن مطالعه محروم می‏ گردد.

 

                                                 

 

ساعت کار کتابخانه دانشکده طب ایرانی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 15:30

 

راههای تماس با ما

https://timlib.mubabol.ac.ir/images/timlib/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86.jpgتلفن دانشکده : 01132194730 -  01132194728

https://timlib.mubabol.ac.ir/images/timlib/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86.jpg تلفن داخلی کتابخانه: 118

https://timlib.mubabol.ac.ir/images/timlib/email_png_.png  آدرس سایت کتابخانه :  https://timlib.mubabol.ac.ir

 https://timlib.mubabol.ac.ir/images/timlib/email_png_.png آدرس سایت دانشکده طب ایرانی:https://tim.mubabol.ac.ir

https://timlib.mubabol.ac.ir/images/timlib/email_png_.png آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل:https://www.mubabol.ac.ir/