فهرست

تماس با ما

 آدرس : بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده طب ایرانی

تلفن : 01132194730 - 01132194728 (داخلی: 114)

  فکس : 01132194728 

 رایانامه : tim.lib@mubabol.ac.ir

    نقشه مسیر یابی