فهرست

چشم انداز و اهداف

چشم اندازکتابخانه دانشکده طب ایرانی بابل

کتابخانه دانشکده طب ایرانی تلاش می کند در راستای چشم انداز تعریف شده در برنامه راهبردی دانشگاه که در نظر دارد جزء یکی از دانشکده های برتر در تولید علم و توسعه فناوری حرکت کند. در همین راستا مأموریت کتابخانه دانشکده تقویت آموزش، پژوهش و فعالیتهای پژوهشی و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای رتبه ، از طریق تهیه ، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع است.

 

اهداف و ماموریتکتابخانه دانشکده طب ایرانی بابل

هدف اصلی کتابخانه الکترونیک دنشکده، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی لازم و کافی و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است . بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه الکترونیک در نظر گرفته شده است :

        1-  فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز                       پژوهشگران دانشگاه.

        2- راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به                 صورت آنلاین و پست الکترونیکی.

        3-  تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک.

        4-  تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک.

        5-  مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه ای تحت شبکه دانشگاه.

        6-  تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با فعالیتهای کتابخانه الکترونیک و تهیه برنامه های کوتاه.