فهرست

تاریخچه کتابخانه دانشکده طب ایرانی

تاریخچه کتابخانه طب ایرانی : این کتابخانه شامل کتاب های تخصصی طب سنتی و مکمل می باشد. تاریخچه ی تأسیس این کتابخانه به

سال 1386 بر می گردد که با همت رئیس و قائم مقام وقت در دانشگاه علوم پزشکی بابل 500 جلد کتاب اختصاصی طب سنتی تهیه شد.

اتاقی در دانشکده پزشکی به مساحت 40 متر مربع به این منظور اختصاص یافت پس از آن به تدریج کتاب های بیشتری خریداری شد و

از نهاد های مرتبط هدایایی پس از تأسیس دانشکده طب سنتی ایرانی در بابل این کتابخانه به محل دانشکده منتقل شد هم اکنون این

کتابخانه با داشتن 2000 کتاب مرتبط با طب سنتی و مکمل یکی از کامل ترین مجموعه های کتب تخصصی در این زمینه می باشد.