فهرست

ارتقای علمی آقای دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب ایرانی و رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده طب ایرانی به مرتبه استادی، ارتقاء یافتند.

آقای دکتر سید علی مظفرپور، متخصص طب سنتی ایرانی و رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل، از مرتبه دانشیاری به استادی و به عنوان اولین استاد تمام در رشته طب سنتی ایرانی در کشور، ارتقاء یافتند.