فهرست

برگزاری کارگاه کتابداران جدید چه مهارت‌هایی را در قرن ۲۱ باید داشته باشند.

کارگاه با عنوان (کتابداران جدید چه مهارت‌هایی را در قرن ۲۱ باید داشته باشند ) در دانشکده دندانپزشکی 21 شهریور 1402 برگزار خواهد شد.